Utbildning

 

Utblidning

Naturbruksgymnasium Uddetorp inriktning hästhållning 2005- 2008.

Info om linjen jag gick:

http://naturbruk.nu/upload/Naturbruk/Uddetorp/h%C3%A4st/Infoblad%20trav.pdf

 

Biologiska Yrkeshögskolan -Grundutbildning Hovslageri 2009 - 2011.

Info om utbildningen:

http://www.bys.nu/grundutbildning-hovslageri

 

Kvaliciferad fortbildning hovslageri 2014-2015:

Info om utbildningen:

http://www.bys.nu/kvalificerad-fortbildning-hovslageri