Priser & Villkor

Priser - fr.o.m 1 Juni 2019


                                                                                     Exl      Ink moms

Helskoning / ink skor                                                 1120       1400

Halvskoning/ ink skor + verkning 2 hovar                 760        950

Verkning                                                                     440        550

Avskoning + Verkning                                                520        650      

Snösulor /per par/ ink arbete                                   100         125

Hela sulor/per par  (pris kan variera)                   120-160    150-200

Brodd /per styck/ ink arbete                                       8            10

Ringsko/Äggsko per styck                                         240          300

Visitering av hov                                                        280         350

Tappsko ordinarie kund(Med ny sko)                         240         300

Tappsko icke ordinarie kund(Med nye sko)               320          400

Tillägg arbete helg eller kvällstid (efter 18:00)        400         500

                                                   

Reseersättning; inom  1-3 mil Ingår, inom 3-5 mil 50kr


Har alltid med normala ridskor med 2 st broddhål (vintertid 4 st broddhål). Specialskor eller skor av annan sort kan alltid  köpas in vid behov.


Info om betalning:

Betalning sker helst via Swish. 

I annat fall kontant eller faktura.


Bankgiro: 764-8041

Swish: 123 149 59 85Villkor

- Kan man inte närvara vid besöket skall detta informeras om till mig, samt vad som gäller vid besöket alt. om någon annan i stallet har fått ansvar för hästen. 


- Innehar ingen så kallad "tappsko garanti". Dock vid bedömning av att tappskon/händelsen är orsakad av bristfälligt arbete gjort av mig kan befrielse från betalning ske.


- Om arbete på kundens begäran behöver ske på helg eller kvällstid efter 18:00 läggs det på en extra avgift. Vid arbete på helg eller kvällstid begärt av mig läggs ingen extra avgift.