Hovslageri

 

Hovslageriet

Har alltid facinerats av hästens anatomi och framförallt hovarna. Utan hovar ingen häst är ett uttryck som verkligen stämmer. För att kroppen, rörelsena, och fysiken skall vara optimerad krävs en god skötsel av hästen och dess fötter.

  

Arbetar utefter hästens och kundens  behov och sätter alltid hästens välmående i första hand.

Skor och verkar efter sådana metoder som förbättrar hästens hovar och balans.

Min filosofi är att verka och sko på ett så naturligt sätt som möjligt.

 

Ser alltid till att behandla varje häst som en individ men sina särskilda behov om hur den behöver vara skodd/verkad och varför.


Får utföra alla sorts sjukbeslag, sko/verka sjuka hästar och om de blivit behandlade med smärtstillande.


Saker du kan/bör göra som underlättar mitt arbete:

 

 - Ta in hästen i god tid så att hovarna hinner torka upp vid dåligt väder och leriga hagar, gör rent hovarna.

 

 - Välj en tid när det är lugnt i stallet. Dvs fritt från höga ljud, hästar som leds in och ut, mycket folk, springande barn.

 

- Informera om eventuella smittor i stallet! Det kan vara smittor som är anmälningspliktiga eller mindre allvarliga.  I vilket fall behöver jag vara förberedd med extra ombyte, saneringsprodukter och dylikt.

 

 - Ha en bra skoningsplats med plant rent golv, tillräckligt med plats, bra ljus och fritt från drag.

 

 - Stökig eller bråkig häst? Se till att tala om din hästs ovanor innan jag börjar arbeta så kan olyckor och överraskande händelser förhindras. Se gärna till att arbeta med din häst mycket för att få den lugnare och säkrare vid skoning.